Muhammadiyah Disaster Management Center


Lihat Profil MDMC

“Hadjatnya P.K.O itoe akan menolong kesengsaraan dengan memakai azas agama Islam dengan segala orang, tidak dengan membelah bangsa dan agamanja.”

(KH. Ahmad Dahlan)

Artikel Terbaru